Maturitní zkoušky 2016/2017

Aktuální informace o státní maturitě naleznete na webových stránkách www.novamaturita.cz, kde jsou údaje ke společné části nové maturitní zkoušky (katalogy požadavků k jednotlivým zkušebním předmětům, struktura zkoušek a další). Žákům a učitelům jsou zde k dispozici ilustrační verze didaktických testů a zadání písemných prací.


Termíny pro školní rok 2016/2017

11.4. Maturitní písemná práce z ČJ
2.5. - 9.5. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
10.5. - 11.5. Praktická maturitní zkouška 4.AOP
10.5. - 12.5. Praktická maturitní zkouška 4.LM a 4.ME
15.5. - 16.5. Praktická maturitní zkouška 4.COP
17.5. - 18.5. Praktická maturitní zkouška 4.BOP
22.5. - 25.5. Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.AOP
22.5. - 24.5. Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.LM
25.5. - 31.5. Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.COP
30.5. - 2.6. Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.BOP
31.5. - 2.6. Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.ME

Způsob a formy ukončení vzdělávání pro školní rok 2016/2017

dokument ke stažení

A: společná část MZ

povinné zkoušky: český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika
nepovinné zkoušky: matematika (pokud nebyla zvolena v povinné části MZ)
cizí jazyk (pokud nebyl zvolen v povinné části MZ)

Ke stažení
Kánon z českého jazyka
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Maturitní témata z anglického jazyka
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Maturitní témata z německého jazyka
23-45-L/02 Letecký mechanik - Maturitní témata z anglického jazyka
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP Avionik - Maturitní témata z anglického jazykaB: profilová část MZ

1. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
předmět forma zkoušky
Ekonomika ústní
Letecký zeměpis ústní
Letecká přeprava v praxi praktická
Občanský a společenskovědní základ nepovinná (písemná)

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky
Ekonomika
Letecký zeměpis
Letecká přeprava v praxi

2. 23-45-L/02 Letecký mechanik
předmět forma zkoušky
Technologie a elektronické systémy ústní
Letecká technika ústní
Technologie oprav letadel praktická
Matematika + nepovinná (písemná)

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky - technologie oprav letadel
Technologie a elektronické systémy
Letecká technika

3. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)
předmět forma zkoušky
Elektronické systémy ústní
Letadlové systémy ústní
Technologie oprav palubních přístrojů praktická
Matematika + nepovinná (písemná)

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky - technologie oprav palubních přístrojů
Elektronické systémy
Letadlové systémy

Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 
 
© 2016-2017 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz