Informace o stravování

  1. stravování je zajištěno externí firmou ERTUS v budově školy
  2. studenti si vybírají ze tří jídel (třetí nabídka je většinou bezmasá)
  3. placení obědů – kdykoli během školního roku hotově ve školní jídelně, nebo převodem na účet školní jídelny
    (student má svůj vlastní kredit, který si postupně „dobíjí“)
  4. číslo účtu školní jídelny: 43-3621540257/0100
    (do poznámky k platbě je nutné uvést číslo stravné žáka, bez tohoto čísla nebude platba přiřazena)
  5. telefonní číslo jídelny: +420 727 896 232
  6. email: jidelna-soscl@seznam.cz
 
© 2021-2022 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz