Naše škola nabízí tyto studijní obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Od školního roku 2009/2010 je nově otevřen tento obor se stejným zaměřením v oblasti odbavování cestujících a zboží v letecké dopravě. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Úzce spolupracujeme s Letištěm Praha, Menzies Aviation a leteckými společnostmi, jako jsou například ČSA, KLM, AIR FRANCE, Lufthansa a další. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS. Ve 2. ročníku je zařazen modul "Letuškou na zkoušku", který je pořádán ve spolupráci s Czech Aviation Training Centre.


26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe. Zaměření tohoto studijního oboru studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, zahrnující komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie a zařízení především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy (JAR147/PART66).


23-45-L/02 Letecký mechanik

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku našich sociálních partnerů a je v souladu s předpisy JAR 66. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na letadlové technice školy (L-29 Delfín) a od 4. ročníku na vybraných pracovištích údržby a oprav letadel.

smallerearth soutěž
simulátor
 
Aktuality

Informace o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy rozhodla v souladu se zákonnou úpravou o vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory:

26 – 41 -  L / 01  Mechanik elektrotechnik (ME)  

termín pro podání přihlášek: do 25. května 2018

termín přijímacího řízení/vyhlášení výsledků: 29. května 2018

Počet volných míst: Obor ME  7

Minimální počet získaných bodů pro přijetí, dle kritérií pro přijetí na šk. rok 2018/2019, je 26. K přihlášce je nutné přiložit výsledky didaktických testů jednotné přijímací zkoušky!

Ing. Ludmila Turečková

ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení
 

simulátor Boeing 737NG

Naše škola nabízí výcvik
a provádění zkoušek podle

Part 147

Klikněte pro více informací a přihlášení.
Průzkum spokojenosti

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg

studium na vysokých školách

naše škola podporuje
Projekt Řemeslo žije
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz