Maturitní zkoušky 2020/2021

Aktuální informace o státní maturitě naleznete na webových stránkách maturita.cermat.cz, kde jsou údaje ke společné části nové maturitní zkoušky. Žákům a učitelům jsou zde k dispozici ilustrační verze didaktických testů a z předchozích let.


Termíny pro školní rok 2020/2021

nekoná se Písemná práce ČJ – společná část maturitní zkoušky
nekoná se Písemná práce AJ – společná část maturitní zkoušky
nekoná se Písemná práce NJ – společná část maturitní zkoušky
24.-26.5.2021 Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
7.5.-10.5.2021 Praktická maturitní zkouška 4.AOP
11.5.-12.5.2021 Praktická maturitní zkouška 4.BOP
11.5.–13.5.2021 Praktická maturitní zkouška 4.LM a 4.ME
13.5.–14.5.2021 Praktická maturitní zkouška 4.COP
1.6.-3.6.2021 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.AOP
2.6.-4.6.2021 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.LM
4.6.–8.6.2021 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.BOP
7.6.-8.6.2021 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.ME
9.6.–11.6.2021 Ústní část maturitní zkoušky třídy 4.COP

Způsob a formy ukončení vzdělávání pro školní rok 2020/2021

dokument ke stažení

A: společná část MZ

povinné zkoušky: český jazyk a literatura
cizí jazyk nebo matematika
nepovinné zkoušky: matematika (pokud nebyla zvolena v povinné části MZ)
cizí jazyk (pokud nebyl zvolen v povinné části MZ)

Ke stažení
Kánon z českého jazyka
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Maturitní témata z anglického jazyka
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - Maturitní témata z německého jazyka
23-45-L/02 Letecký mechanik - Maturitní témata z anglického jazyka
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, ŠVP Avionik - Maturitní témata z anglického jazykaB: profilová část MZ

1. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
předmět forma zkoušky
Ekonomika ústní
Letecký zeměpis ústní
Letecká přeprava v praxi praktická
Občanský a společenskovědní základ nepovinná (písemná)

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky
Ekonomika
Letecký zeměpis
Letecká přeprava v praxi

2. 23-45-L/02 Letecký mechanik
předmět forma zkoušky
Technologie a elektronické systémy ústní
Letecká technika ústní
Technologie oprav letadel praktická
Matematika rozšiřující nepovinná (písemná)

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky - technologie oprav letadel
Technologie a elektronické systémy
Letecká technika

3. 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik)
předmět forma zkoušky
Elektronické systémy ústní
Letadlové systémy ústní
Technologie oprav palubních přístrojů praktická
Matematika rozšiřující nepovinná (písemná)

Ke stažení
V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovila ředitelka školy
tato témata pro zkoušky profilové části:
Rámcový obsah praktické zkoušky - technologie oprav palubních přístrojů
Elektronické systémy
Letadlové systémy

Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz