Výcvik a provádění zkoušek podle Part-147


Podmínky pro přihlašování:

 • Je nutné se přihlásit alespoň 10 dní před samotnou zkouškou (viz nejpozdější termín odeslání přihlášky) a řídit se níže popsaným postupem.
 • Staženou a vyplněnou přihlášku z těchto stránek pošlete na adresu part66@skolacivilniholetectvi.cz
 • Kapacita jednoho termínu je omezena na deset uchazečů. Po odeslání přihlašovacího emailu společně s vyplněnou přihláškou obdržíte v nejkratší možné době potvrzovací email, ve kterém naleznete informaci, zda jste na zkoušky přihlášen případně (pokud je již v té době kapacita vyčerpána) Vám bude nabídnut jiný termín.
 • Po obdržení potvrzovacího emailu uhraďte platbu za zkoušku pomocí platebních údajů v ceníku.
 • Jeden termín pro jednoho uchazeče je omezen takovým počtem testů, které nesmí přesáhnout v součtu čistých časů na zkoušku 4 hodiny. Viz tabulka jednotlivých modulů.
 • Platba musí být provedena minimálně 3 dny před termínem (úhrada musí být viditelná v den konání zkoušky na účtu školy).
 • Do přihlášek, prosím, jasně zapište skutečnost, zda si v daném termínu přejete psát test i esej z modulu či pouze esej nebo test (týká se modulů Letecká legislativa, Postupy údržby a Lidský činitel).
 • Pokud se nezúčastníte termínu, který máte již zaplacen, jedinou akceptovatelnou omluvou je potvrzení od lékaře v ostatních případech platba propadá.
 • Zkouška v daném termínu se uskuteční pouze v případě, že se na ni přihlásí minimálně 4 zájemci. V opačném případě Vám bude nabídnut jiný termín.

V den konání zkoušky s sebou přineste:

a) Doklad totožnosti
b) Vytištěnou a podepsanou přihlášku
c) Psací potřeby
d) Potvrzení o platbě

Je možná konzultace k danému modulu. Tuto žádost doručujte rovněž emailem (čas a způsob konzultace se bude řešit individuálně podle počtu zájemců a časových možností vyučujícího). platba za konzultaci je stanovená ceníkem.

Jakmile budete chtít vystavit osvědčení o absolvovaných modulech, napište nám prosím na níže uvedenou emailovou adresu.

POZOR! Změna emailu ke komunikaci ohledně zkoušek part 66!

Případné dotazy zasílejte na email part66@skolacivilniholetectvi.cz


Termíny zkoušek:

 • Od školního roku 2018/2019 je k dispozici nová přihláška. K přihlášení stačí vyplnit formulář v pdf, uložit a přímo odeslat na emailem. Ke zkoušce pak přinést tento soubor vytisknutý a podepsaný.
 • Konzultace na jednotlivé moduly
 • Kontaktujte prosím přímo jednotlivé konzultanty:
 • M6,M8,M10,M11,M13,M14,M15,M17a Ing.Václav Javůrek email:javurek@skolacivilniholetectvi.cz
 • M7a Martin Zenker email: zenker@skolacivilniholetectvi.cz
 • M3,M4,M5,M9a Jaroslav Capouch email:capouch@skolacivilniholetectvi.cz
 • Všechny zkoušky začínají ve 14:30
 • Termín zkouškyNejpozdější termín odeslání přihlášky
  9. 2. 202231. 1. 2022
  9. 3. 202228. 2. 2022
  6. 4. 202228. 3. 2022
  4. 5. 202225. 4. 2022
  1. 6. 202223. 5. 2022
  22. 6. 202213. 6. 2022

Podmínky opravných testů
(řídí se dle dokumentu CAA-ZLP-121, norma ÚCL)

 • Opravný test je možné psát až 90 dnů od neúspěšného řádného testu.
 • Pokud uchazeč absolvoval konzultaci, zkracuje se tato doba na 30 dnů od řádného testu.
 • U každého modulu jsou možné pouze 3 pokusy. Další 3 pokusy jsou možné až po jednoroční čekací lhůtě.

Dokumenty ke stažení:

Úřad pro civilní letectví ČR
nám udělil toto
Osvědčení a oprávnění

Thumbnail image for ~/_img/Osvedceni.jpg
 
© 2021-2022 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz